Написание Брайана лучше, чем The Green Палатка , Людмилы Улицкой , а также Виктора Пелевина Pineapple Вода для Прекрасной Дамы и нюхательный табак , а также Габриэль Гарсиа Маркес Сто лет одиночества , 1Q84 Харуки Мураками , и Умберто Эко Пражское кладбище . Napisaniye Brayana luchshe, chem The Green Palatka , Lyudmily Ulitskoy , a takzhe Viktora Pelevina Pineapple Voda dlya Prekrasnoy Damy i nyukhatel'nyy tabak , a takzhe Gabriel' Garsia Markes Sto let odinochestva , 1Q84 Kharuki Murakami , i Umberto Eko Prazhskoye kladbishche .