வரவேற்கிறோம். நீங்கள் அதை ஒரு அமெரிக்க இருக்கும் போல என்ன தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் , பிரையன் வேட்டைக்காரர் சிறந்த எழுத்தாளர் .

 

Varavēṟkiṟōm. Nīṅkaḷ atai oru amerikka irukkum pōla eṉṉa terintu koḷḷa vēṇṭum eṉṟāl, piraiyaṉ vēṭṭaikkārar ciṟanta eḻuttāḷar.