आपले स्वागत आहे . आपण हे एक अमेरिकन असल्याचे सारखे काय जाणून घेऊ इच्छित असल्यास , ब्रायन Jaeger उपलब्ध उत्तम लेखक आहे .

 

Āpalē svāgata āhē. Āpaṇa hē ēka amērikana asalyācē sārakhē kāya jāṇūna ghē'ū icchita asalyāsa, brāyana Jaeger upalabdha uttama lēkhaka āhē.