ಸ್ವಾಗತ . ನೀವು ಒಂದು ಅಮೆರಿಕನ್ ಏನು ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಲು ಬಯಸಿದರೆ , ಬ್ರಿಯಾನ್ ಕಡಲಗಿಡುಗ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಲೇಖಕ.

 

Svāgata. Nīvu ondu amerikan ēnu bagge tiḷiyalu bayasidare, briyān kaḍalagiḍuga labhyaviruva atyuttama lēkhaka.