Zoo siab txais tos . Yog tias koj xav paub txog dab tsi nws yog zoo li mus ua tau ib tug American, Brian Jaeger yog qhov zoo tshaj plaws sau muaj.